Головна

Колектив кафедри освітології і педагогіки соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ здійснює освітню підготовку здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (доктора філософії (PhD)  рівня вищої освіти за такими спеціальностями та освітніми програмами:

011 Освітні, педагогічні науки. Освітньо-професійна програма «Викладання психолого-педагогічних  дисциплін» (бакалаврська програма).

012 Дошкільна освіта. Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта» (бакалаврська програма).

011  Освітні, педагогічні науки. Освітньо-професійна програма «Управління закладами освіти» (магістерська програма).

011 Освітні педагогічні науки. Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки» (доктор філософії (PhD)).

Кафедра активно співпрацює з освітніми установами та організаціями:  
Управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Тернопільським національним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського, Державним навчальним закладом «Вишнівецький професійний ліцей», Тернопільським обласним ліцеєм «Знамення», Галицьким коледжем імені В’ячеслава Чорновола, Тернопільським коледжем вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Тернопільським вищим професійним училищем сфери послуг та туризму, школами м.Тернополя, в яких студенти мають змогу набувати практичний досвід, брати участь у стажуванні, проходити педагогічну практику та працевлаштовуватися.

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами:
Батумським державним університетом імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія), Вармінсько-Мазурським університетом (м. Ольштин, Республіка Польща), Куявсько-Поморською Вищою школою (м. Бидгощ, Республіка Польща), Балтійською міжнародною академією (м. Рига, Латвія).

Дисципліни, які викладають викладачі кафедри освітології і педагогіки :

Ребуха Лілія Зіновіївна доктор педагогічних наук, вчене звання: професор, завідувач кафедри освітології і педагогіки – Методологія наукових досліджень,  Педагогіка, Педагогіка та психологія вищої школи, Інноваційні технології в освіті та науці.

Білоус Ірина Ігорівна кандидат економічних наук, вчене звання: доцент – Технології дистанційних освітніх та наукових послуг, Управління освітньою діяльністю, Гендерна педагогіка, Інформаційно-аналітичні технології в наукових пошуках, Теорія та методика професійної освіти.

Дем’янюк Антоніна Вікторівна кандидат економічних наук, вчене звання: доцент – Інноваційні технології в освіті та науці, Дидактичні системи у вищій школі, Педагогічна майстерність викладача закладів освіти, Основи педагогічної діагностики, Тренінгові технології, Психологічна профілактика булінгу.

Кричківська Оксана Василівна кандидат педагогічних наук, вчене звання: доцент – Основи інклюзивної освіти, Педагогічна конфліктологія, Професійна етика педагога, Методологія наукових досліджень, Інформатизація управління освітнього процесу в закладах освіти.

Савіцька Вікторія Василівна кандидат педагогічних наук, старший викладач – Педагогіка вищої школи, Теорія освітньої діяльності, Педагогічна майстерність викладача вищої школи, Основи педагогіки, Професійна педагогічна комунікація, Управління конфліктами в педагогічному колективі.

Якщо у вас виникли питання стосовно:

  • вступу – телефонуйте 0352475060 (приймальна комісія ЗУНУ);
  • організації навчального процесу – 0679269387 (Гомотюк Оксана Євгеніївна); – 0974259866 (Ребуха Лілія Зіновіївна, завідувач кафедри освітології і педагогіки).
  • поселення в гуртожиток – 0975045852 (Недошитко Ірина Романівна);
  • оформлення довідок, заяв – 0687036500 (Плавайко Анастасія Дмитрівна);
  • співпраці з науковцями кафедри – 0974259866 (Ребуха Лілія Зіновіївна, завідувач кафедри освітології і педагогіки).