Кафедрою освітології і педагогіки Кафедра освітології і педагогіки ЗУНУ м. Тернопіль Західноукраїнського національного університету проведено профорієнтаційний захід з учнями 10 класу Тернопільського класичного ліцею (директор освітнього закладу, к. пед. н. Оксана БОЙЦУН Оксана Бойцун).

✅️
♦️
✅️

Відрадно, що даний захід організовано в межах діючого Договору про співпрацю між Західноукраїнський національний університет таТернопільським класичним ліцеєм від 2020 р.!!!!

✅️З вітальним словом до присутніх звернулася декан соціально-гуманітарного факультету, д. і. н., проф. Гомотюк Оксана Євгенівна Оксана Гомотюк , яка ознайомила гостей з основними віхами становлення факультету, освітніми програмами, які успішно функціонують на кафедрах, та можливостями особистісного та професійного зростання для кожного студента під час навчання у класичному університеті.

✅️У програму заходу входила лекція-тренінг з основ наукових досліджень. Лектором виступила д. пед. н., к. псих. н., проф. Ребуха Лілія Зіновіївна Liliya Rebukha , яка ознайомила старшокласників з основними етапами написання науково-дослідницької роботи, загальними вимогами до оформлення результатів наукових розвідок, списку використаної літератури та додатків. Розповідаючи запрошеним учням та вчителям класичного ліцею (Беркита З.Є., Форманюк З.Я.), студентам групи ДОІ-11, викладачам кафедри (доц. Главацька О.Л. Ольга Главацька , доц. Лужецька О.Б. Olha Luzhetska , Писарчук О.Т. Oksana Pysarchuk ) про необхідність максимального використання потенціалу української науки та формування нової генерації молоді, професор зосередила особливу увагу на ролі вищої освіти у підготовці компетентнісних фахівців та важливості набуття здобувачами освіти самоосвітніх навичок, вмінь аналізувати процеси та явища, котрі мають місце в Україні і світі.

✅️Лілія Зіновіївна зауважила, що участь школярів у наукових дослідженнях формує впевненість у собі, допомагає у прийняті виважених рішень та впливає на ефективність вчинення у різних ситуаціях.

✅️На завершальному етапі профорієнтаційного заходу учні Тернопільського класичного ліцею взяли участь у міні-тренінгу, що дало змогу кожному проявити власне критичне мислення, а також висловити своє бачення на основі узагальнених особистісних суджень за темою тренінгу (тренер – к. пед. н., ст. викл. кафедри освітології і педагогіки Чикурова Ольга Ярославівна Оля Теслюк ).

♦️✅️♦️Сподіваємося, що профорієнтаційні зустрічі стануть доброю традицією кафедри освітології і педагогіки та сприятимуть професійному становленню нашої молоді.

https://www.wunu.edu.ua/news/25484-proforyentacjna-zustrch-z-uchnjami-ternoplskogo-klasichnogo-lceju.html?fbclid=IwAR0TytiSfGTnqUFzI9UAmGnGEZk-9acKFhhxL-_IsHZtSqqd5uKi9H-09ok