Запрошуємо на І Міжнародну науково-практичну конференцію “Інновації в освіті: перспективи розвитку”!

Шановні колеги!

Колектив кафедри освітології і педагогіки соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету запрошує педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, аспірантів, здобувачів та студентів взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: перспективи розвитку», приуроченої Дню кафедри.

Початок конференції – 20 травня 2021 року об 11.00 год.

Мови конференції: українська, англійська, польська, словацька, російська.

Для участі в конференції необхідно до 10 травня 2021 року:

*заповнити on-line заявку на участь у конференції

*сплатити організаційний внесок конференції та надіслати скановані або фото квитанції про сплату оргвнеску на e-mail: sgf.kaf.op@gmail.com

*тези     доповідей     обсягом     до     5     сторінок    надсилати на e-mail: sgf.kaf.op@gmail.com (з поміткою в темі листа «Тези_ПІП»)

Вимоги до оформлення матеріалів

Файл з тезами повинен бути в редакторі Microsoft Word (формат файлу .doc/.docx).

Текст обсягом до 5 стор. формату А4; шрифт – TimesNewRoman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5; абзац – 1,25 см; поля сторінок – 2 см, вирівнювання по ширині, без нумерації сторінок.

Текст рукопису повинен бути побудований за такою схемою:

  • ім’я та прізвище автора у називному відмінку (у верхньому правому куті аркуша, жирним шрифтом), кількість співавторів не повинна перевищувати двох;
  • науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (назва установи, підрозділу) автора (аспірантам та студентам необхідно зазначити наукового керівника: ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи) – вирівнювання справа;
  • назва тез доповіді – прописними (великими) буквами, вирівнювання по центру, жирним шрифтом;
  • текст рукопису;
  • перелік використаних джерел розміщується після тексту тез під заголовком „Перелік використаних джерел” (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно ДСТУ 8302:2015). На кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті тез.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, оргкомітет не розглядатиме.

Електронні сертифікат учасника конференції та збірка тез доповідей будуть надіслані на зазначену у відомостях про автора поштову адресу (з додатковою оплатою поштових витрат учасником), а також розміщені на web-сторінці сайту кафедри освітології і педагогіки http://www.dep.wunu.edu.ua протягом 14 днів від початку конференції.

Організаційний внесок конференції за електронну публікацію 120 грн., за друковану публікацію 170 грн., які необхідно перерахувати, поповнивши картку Приватбанку, номер: 5168 7573 9284 2532 (Одержувач – Левандовська Ірина Зіновіївна), вказавши у призначенні платежу «За публікацію тез від [прізвище, ініціали]».

На одні тези доповіді − один авторський примірник збірника. Плата за додатковий примірник збірника − 140 грн. Плата за додатковий сертифікат – 30 грн.

Контактні особи:

Відповідальний секретар: Ященко Елеонора Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітології і педагогіки соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету, +38 067 776 43 94 Viber

Координатор конференції: Левандовська Ірина Зіновіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітології і педагогіки соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету, +38 067352 20 05 Viber

Місце проведення конференції:

Кафедра освітології і педагогіки, кабінет 41, Соціально-гуманітарний факультет, ЗУНУ

корпус 10, вул. бульвар Шевченка, 9,

м. Тернопіль

З повагою і сподіваннями на співпрацю – оргкомітет конференції!